Skip to content

Agape Psykolog

Agape är ett ord för kärlek

Agape är ett passande namn för vår verksamhet då vi anser att terapeutiskt samarbete i grund och botten är en ömsesidig kärlekshandling. Vi menar att det terapeutiska samarbetet har som syfte att du ska få insikt om dina förmågor och begränsningar, ta ansvar för detta och uppnå självrespekt (självkärlek). Med större självkännedom som grund finns bättre förutsättningar att ha ett bra liv där du kan utnyttja dina resurser maximalt och skapa kärleksfulla relationer.

Om oss

Kerstin Westerberg

Jag har parallellt med min praktik arbetat med rehabilitering av unga vuxna med psykisk ohälsa och är involverad i utvecklingsarbetet i den verksamheten. Jag har också handledningsuppdrag inom landsting, kommun och privat.
Under senare år har jag gått utbildningar/kurser i Jungiansk analytisk psykologi, neuropsykologi och konflikthantering.
Jag tar även emot dig som är anhörig och behöver stöd i din relation till någon nära som drabbats av psykisk ohälsa. Jag är aktiv i IFS, Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykossjukdomar, och har i många år haft anhöriggrupper där. Jag har utbildning och erfarenhet av NECT, Narrative Enchancement and Cognitive Therapy, samt IPS, Individual Placement Support.

Hans Willgren

Jag är leg.psykolog, och avlade en fil.kand i beteendevetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet innan psykologutbildningen. Inom Stockholms socialförvaltning arbetade jag främst med individual-och parsamtal, samt som handledare för olika yrkeskategorier, t.ex socialsekreterare och hemvårdsassistenter.
Jag har en gedigen erfarenhet av samtalsterapi. Sedan slutet av 1980-talet bedriver jag egen privatmottagning med inriktning på insikts-och kognitiv terapi, företrädelsevis för enskilda och par.
Jag har även lång erfarenhet av familjeterapi. Jag har arbetat med konsultationer och stöd för föräldrar i deras föräldraskap, särskilt för föräldrar med tonårsbarn.

Behandlingar

Agape psykologmottagning i Stockholm erbjuder parterapi och individuell terapi. Vårt synsätt är dynamiskt och analytiskt (insiktsterapi). Vi arbetar även kognitivt.
Kontakta oss om du känner dig deprimerad, har ångest eller sorg, intresserad av parterapi, behöver reda ut saker eller vill få hjälp av någon med kunskap och erfarenhet. Vi är kunniga och har tillsammans över 60 års erfarenhet av individers psykiska ohälsa. Med emotionella processer vill vi förstå individens inre psykiska värld såväl som vi försöker förstå de yttre sammanhangen.
Existentiella frågeställningar är också ofta sånt som förekommer i samtal. Om ni är ett par är det fördelaktigt att vi båda (Hans och Kerstin) samarbetar med er men det är inte nödvändigt. Ni kan även vända er till en av oss.

Kontakta oss

Vi brukar föreslå tre bedömningssamtal så att både du och jag som terapeut, kan bedöma och känna efter om det är möjligt att samarbeta.

Under dessa samtal kommer vi fram till ett fokus som bygger på min bedömning av ditt problem och dina formulerade behov.

Kerstin Westerberg

Kungstensgatan 26
113 57 Stockholm Närmaste T-banestation Rådmansgatan
Tel. 073 975 85 58

E-post: kerstin@agapepsykolog.se

Hans Willgren

Lundagatan 35
117 27 Stockholm Närmaste T-banestation Zinkensdamm
Tel 08 658 65 20 el.070 7884308

E-post: hanswillgren@hotmail.com

Kontakta oss